Przedszkole istniało już w 1948  roku, była to placówka założona przez Koło Ligi Kobiet w Warszawie. Do roku 1997 mieściło się w bloku mieszkalnym przy ulicy Rakowieckiej 59. Z dniem 01 września 1997 przedszkole zmieniło lokalizację i mieści się w prawym skrzydle budynku razem z Gimnazjum nr 2 oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 , w którym znajduje się do chwili obecnej.

W ramach realizacji zadań zdrowotnych od 01 września 2001 przyjmowane są dzieci z dietami/ problemami żywieniowymi (poświadczone odpowiednimi dokumentami).

Przedszkole, jako placówka publiczna, prowadzone jest przez m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów.