Dostępność strony internetowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przedszkole nr 69 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 69.

Data istotnej aktualizacji: marzec 2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zdjęcia i grafiki sprzed roku szkolnego 2019/2020 nie posiadają opisu alternatywnego oraz tytułów.
 2. Zdjęcia w galeriach nie posiadają opisu alternatywnego oraz tytułów.
 3. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.
 5. Element aktualnie aktywny na stronie nie jest jednoznacznie oznaczony kolorem, podkreśleniem, pogrubieniem.

Dostosowania zastosowane na stronie:

 1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
 • – odświeżanie strony,
 • TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
 • ENTER – przenosi do linkowanej treści,
 • kursor góra – dół – przewijanie strony.
 1. Wtyczka Screen Reader.

Ikona wtyczki znajduje się w prawym górnym rogu strony (ikona osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim). Po kliknięciu otwiera się menu, które oferuje następujące udogodnienia:

 • każdy obrazek/ilustracja/zdjęcie posiada tekst alternatywny, który może być odczytany przez dowolny czytnik ekranu;
 • każde zdjęcie posiada tytuł, który wyświetla się po najechaniu kursorem na zdjęcie;
 • wielokrotne powiększanie i zmniejszanie czcionki oraz powrót do wielkości początkowej;
 • kontrast w odcieniach szarości, czerni i bieli;
 • powiększanie kursora;
 • zwiększanie i zmniejszanie odstępów w tekście;
 • podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia;
 • podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki, zdjęcia;
 • kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • minimalizowanie paska narzędzi dostępności poprzez ponowne kliknięcie na ikonę.
 1. Linki podkreślone oraz zaznaczone kolorem.
 2. Każde pole interaktywne, tj. przycisk jest wyposażone w odpowiedni i jednostajny opis.
 3. Brak ruchomych obrazów na stronie.
 4. Wszystkie pliki dostępne cyfrowo.
 5. Strona posiada mapę strony, w której w postaci linków jest uporządkowana cała zawartość strony.
 6. Dostęp alternatywny: Dostęp do wybranych informacji, tj. ogłoszeń, zawiadomień itp. jest również przesyłany odbiorcom w formie elektronicznej, drogą mailową. W razie potrzeby istnieje możliwość odczytania informacji, zawartych w na stronie w placówce przez dyrektora, koordynatora do spraw dostępności lub innego wskazanego pracownika.
 7. Strona jest responsywna, czyli posiada możliwość wyświetlenia treści zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym urządzenia (np. smartfon, tablet) bez utraty treści lub zawartości.

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola nie spełnia norm związanych z dostępnością architektoniczną, ponieważ powstał przed wejściem ustawy o dostępności.

 1. Obecnie na teren przedszkola można dostać się przez bramę i furtkę od strony ulicy Narbutta.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia: dwa boczne po obu stronach budynku.
 3. W budynku nie ma windy, podjazdów, platform, schodołazów.
 4. Przy schodach znajdują się poręcze.
 5. Rozkład budynku uniemożliwia wstęp do wszystkich pomieszczeń.
 6. Aby dostać się do środka budynku, tj: szatni, sal, pomieszczeń administracyjnych oraz kuchni należy pokonać schody.
 7. Przedszkole nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w formie dotykowej, głosowej i wizualnej; informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola.
 8. Na terenie przedszkola oraz w pobliżu nie ma parkingu z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 9. Budynek nie posiada łazienki dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
 1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 2. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 3. Przedszkole nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Przedszkole posiada na stronie internetowej informacje o zakresie jego działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo; nie zapewnia nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Przedszkole zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami związanymi z niepełnosprawnością ruchową za pomocą technologii informacyjnych, takich, jak kontakt poprzez maile, telefony, smsy, mmsy, video rozmowy lub bezpośrednio przez zawiadomienie przez osobę wnioskującą pracownika przedszkola o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

Data publikacji powyższej informacji o dostępności: 29.03.2024 r.