W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe bezpłatne:

  • język angielski
  • gimnastyka
  • rytmika

oraz zajęcia organizowane przez Radę Rodziców, które są odpłatne odbywają się po godzinach pracy przedszkola:

  • język angielski
  • robotyka
  • rozkminki matematyczne
  • zajęcia taneczne (balet i disco)
  • podłoga interaktywna