Wychowawcy w grupie – Sylwia Galińska, Anita Czekaj, Anna Możdżonek

W naszej grupie na co dzień uczymy się przez zabawę współpracy i współdziałania w grupie. Pomagają nam w tym nasze Panie oraz zasady, które wspólnie ustaliliśmy. Utrwalamy nawyki kulturalnego zachowania, wzajemnego szacunku wobec naszych kolegów i dorosłych. Na co dzień staramy się być dla siebie życzliwi i pomocni. Uczymy się szanować pracę własną oraz innych. Panie Sylwia i Anita dbają o to by wszystkie działania dawały dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju. W naszej pracy z grupą akcent położony jest na dobre wychowanie – wychowanie do uniwersalnych wartości jak: dobro, piękno, miłość, szacunek. Jesteśmy uśmiechnięci, ciekawi świata interesujemy się tym, co nas otacza. Odkrywanie potencjału dzieci, rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań – to kolejne wyzwanie dla nas. Aktywność własna, rozwijanie kreatywności i twórczości dzieci zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności odbywa się w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, zaufania. Wszystkiemu towarzyszy radość bycia razem oraz poznawania siebie, najbliższego otoczenia i świata.

Przy pięknych dźwiękach lubimy śpiewać, tańczyć, rymować oraz kolorowymi farbami malować. Czas spędzamy na wspólnych zabawach w naszej Sali i w ogrodzie przedszkolnym. Lubimy także wspólne wyjścia na wycieczki, spacery poza teren naszego przedszkola. Dzięki czemu poznajemy nasze najbliższe otoczenie.

Lubimy przychodzić do naszego Przedszkola, które każdego dnia wita nas swym uśmiechem. Każdy dzień sprawia nam wiele radości, aż trudno się z nim rozstać.

♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦

ROK SZKOLNY 2023/2024

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

i podróż metrem 🙂

Wycieczka do Szkoły Podstawowej

Planetarium w przedszkolu

Muzeum Geologiczne – wycieczka

Babciu, Dziadku życzymy Wam…

Zimowy spacer i zabawy

Bal Karnawałowy

Przygotowania do występu bożonarodzeniowego

Spotkanie z Mikołajem

Warsztaty świąteczne z ozdabiania pierniczków

Wycieczka do kina

Rodzice czytają dzieciom 🙂

Spotkanie z Myśliwym i odebranie nagród.

Gratulujemy!

Teatrzyk

Witamy Jesień!

Uczymy się współpracować w zespole

Urodziny naszych dzieci 🙂

Spotkanie z Ratownikiem

Spotkanie z Policjantką